επιστροφή στην αρχική

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΚΡΕΠΕΣ ΑΛΜΥΡΕΣ

Κοινοποίηση

* Κατεψυγμένο προϊόν.

Αγορανομικός Υπεύθυνος Τσαμήτρου Αφροδίτη.

Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (Απόδειξη – Τιμολόγιο).

Η επιχείρηση μας διαθέτει εγκεκριμένο τερματικό αποδοχής καρτών POS.